יום א', ז’ באייר תשע”ה
דף הבית דבר המנהלת פורום גלריה חדר מורים יצירת קשר

נכיר את בית הספר "רוזן" שם ביה"ס: ביה"ס נקרא על שם שרגא פיבל רוזן שהיה הקליגרף הראשון של המושבה באמצעותו יצרו המתיישבים קשר עם הברון רוטשילד שתמך במושבה. (קליגרף = מומחה לכתיבה יפה ואמנותית). מס' כיתות: 20 מס' מורים: 45 מס' תלמידים: 563 תלמידים. כתובת: רח' אברבנאל 30 טלפון: 9446306-03 פקס: 9446306-03 אתר ביה"ס: www.rozen.rlz.org.il סמל ביה"ס: בסמל מאוירים ענפים המסמלים צמיחה והתפתחות חינוכית מופיע ספר ובו כתוב "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" ומאיר לפיד המסמל את האור שבידי כל אחד מהתלמידים להפיץ סביבו לטובת החברה כולה.