יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מרחבי כיתות גלריה חדר מורים יצירת קשר

שיעור משעה עד שעה ראשון 08:00-08:50 שני 08:50-09:40 הפסקת אוכל 09:40-09:55 הפסקת עשר 09:55-10:15 שלישי 10:15-11:00 רביעי 11:00-11:45 הפסקה 11:45-12:00 חמישי 12:00-12:45 שישי 12:45-13:30 הפסקה בכיתה 13:30-13:40 שביעי 13:40-14:25 שמיני 14:25-15:10