בית ספר רוזן ראשון לציון

בית ספר רוזן ראשון לציון

בהצלחה בשנת הלימודים!

ניהול

חדרי בריחה לרגל 70 שנה למדינת ישראל.

מצורפים קישורים לחדרי בריחה .שחקו, ענו ותיהנו!

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים

להורים שלום!מצורפת פוליסת תאונות אישיות לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ח.

רשימות ספרים לשנת הלימודים תשע"ט

על סדר היום

טקס השקת "מוגנות" - בבית ספר "רוזן" לוקחים אחריות ומרגישים מוגנות!

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA